On-line Inschrijven Sharpie evenementen 2022
met * gemarkeerde velden zijn verplicht
Evenement* Inschrijven voor
Kinsel 7-8 mei 2022 1 mei 2022
Vinkeveen 21-22 mei 2022 14 mei 2022
Spiegelplas 4-5 juni 2022 28 mei 2022
NK Sprint 25-26 juni 2022 18 juni 2022
Open Nederlandse Kampioenschappen 16-18 september 2022 9 september 2022
Snert weekend Vinkeveen 8-9 oktober 2022 1 oktober 2022
Stuurman*    
Bemanning
Zeilnummer* Naam boot
Adres*
Postcode* Woonplaats*
Telefoon* Email
Vereniging
Inschrijfgeld   
Het inschrijfgeld bedraagt voor de Nederlandse Kampioenschappen 60,00 en voor de klasse evenmenten 30,00 per evenement.
Gelieve het inschrijfgeld over te maken op bankrekeningnummer NL56 RABO 0363 5682 39 o.v.v. "Naam van het evenement" en zeilnummer t.n.v. Ned. 12M² Sharpieclub te Amsterdam
Opmerkingen

Inschrijver verklaart zich te onderwerpen aan de regels voor wedstrijdzeilen van de ISAF, aan de bepalingen, statuten en reglementen van het KNWV, aan de aankondiging en de wedstrijdbepalingen en aan de klassenvoorschriften en verklaart tevens het inschrijfgeld te hebben voldaan.

De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. De Nederlandse 12M² Sharpie Club en de organiserende vereniging zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke dan ook, waaronder inbegrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijd(en) zou kunnen ontstaan.