On-line Inschrijven Sharpie evenementen 2021
met * gemarkeerde velden zijn verplicht
Evenement* Inschrijven voor
Kinsel 8-9 mei 2021 1 mei 2021
Vinkeveen 22-23 mei 2021 15 mei 2021
Spiegelplas 26-27 juni 2021 19 september 2021
Open Nederlandse Kampioenschappen 3-4-5 juli 2021 26 juni 2021
Reeuwijk 4-5 september 2021 27 augustus 2021
NK Sprint 18-19 september 2021 11 september 2021
Snerweekend Vinkeveen 9-10 oktober 2021 2 oktober 2021
Stuurman*    
Bemanning
Zeilnummer* Naam boot
Adres*
Postcode* Woonplaats*
Telefoon* Email
Vereniging
Inschrijfgeld   
Het inschrijfgeld bedraagt voor de Nederlandse Kampioenschappen 60,00 en voor de klasse evenmenten 30,00 per evenement.
Gelieve het inschrijfgeld over te maken op bankrekeningnummer NL56 RABO 0363 5682 39 o.v.v. "Naam van het evenement" en zeilnummer t.n.v. Ned. 12M² Sharpieclub te Amsterdam
Opmerkingen

Inschrijver verklaart zich te onderwerpen aan de regels voor wedstrijdzeilen van de ISAF, aan de bepalingen, statuten en reglementen van het KNWV, aan de aankondiging en de wedstrijdbepalingen en aan de klassenvoorschriften en verklaart tevens het inschrijfgeld te hebben voldaan.

De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. De Nederlandse 12M² Sharpie Club en de organiserende vereniging zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke dan ook, waaronder inbegrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijd(en) zou kunnen ontstaan.