On-line Inschrijven Sharpie evenementen 2019
met * gemarkeerde velden zijn verplicht
Evenement* Inschrijven voor
Nieuwkoop 13-14 april 2018 7 april 2019
Kinsel 11-12 mei 2019 4 mei 2019
NK Sprint 25-26 mei 2019 18 mei 2019
Reeuwijk 13-14 juli 2019 6 juli 2019
Spiegelplas 7-8 september 2019 1 september 2019
Open Nederlandse Kampioenschappen 20-22 september 2019 13 september 2019
Snert weekend Vinkeveen 12-13 oktober 2019 5 oktober 2019
Braassem 19-20 oktober 2019 12 oktober 2019
Stuurman*    
Bemanning
Zeilnummer* Naam boot
Adres*
Postcode* Woonplaats*
Telefoon* Email
Vereniging
Inschrijfgeld   
Het inschrijfgeld bedraagt voor de Nederlandse Kampioenschappen 60,00 en voor de klasse evenmenten 30,00 per evenement.
Gelieve het inschrijfgeld over te maken op bankrekeningnummer NL56 RABO 0363 5682 39 o.v.v. "Naam van het evenement" en zeilnummer t.n.v. Ned. 12M² Sharpieclub te Amsterdam
Opmerkingen

Inschrijver verklaart zich te onderwerpen aan de regels voor wedstrijdzeilen van de ISAF, aan de bepalingen, statuten en reglementen van het KNWV, aan de aankondiging en de wedstrijdbepalingen en aan de klassenvoorschriften en verklaart tevens het inschrijfgeld te hebben voldaan.

De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. De Nederlandse 12M² Sharpie Club en de organiserende vereniging zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke dan ook, waaronder inbegrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijd(en) zou kunnen ontstaan.