On-line Inschrijven Sharpie evenementen 2018
met * gemarkeerde velden zijn verplicht
Evenement* Inschrijven voor
Nieuwkoop 21-22 april 2018 14 april 2018
Vinkeveen 26-27 mei 2018 19 mei 2018
Kinselmeer 23-24 juni 2018 15 juni 2018
NK Sprint 25-26 augustus 2018 18 augustus 2018
Open Nederlandse Kampioenschappen 7-9 september 2018 30 augustus 2018
Snert weekend Vinkeveen 13-14 oktober 2018 30 september 2018
Stuurman*    
Bemanning
Zeilnummer* Naam boot
Adres*
Postcode* Woonplaats*
Telefoon* Email
Vereniging
Inschrijfgeld   
Het inschrijfgeld bedraagt voor de Nederlandse Kampioenschappen 60,00 en voor de klasse evenmenten 30,00 per evenement.
Gelieve het inschrijfgeld over te maken op bankrekeningnummer NL56 RABO 0363 5682 39 o.v.v. "Naam van het evenement" en zeilnummer t.n.v. Ned. 12M² Sharpieclub te Amsterdam
Opmerkingen

Inschrijver verklaart zich te onderwerpen aan de regels voor wedstrijdzeilen van de ISAF, aan de bepalingen, statuten en reglementen van het KNWV, aan de aankondiging en de wedstrijdbepalingen en aan de klassenvoorschriften en verklaart tevens het inschrijfgeld te hebben voldaan.

De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. De Nederlandse 12M² Sharpie Club en de organiserende vereniging zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke dan ook, waaronder inbegrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijd(en) zou kunnen ontstaan.